Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2023

23 ianuarie 2024, 09:30

Rezultate în anul 2023

În perioada ianuarie – decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 19.134 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 24% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 77.434 contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 21 avertismente de integritate în valoare totală de 7.276.481.469 lei (aprox. 1,4 miliarde euro).

 

Rezultate în trimestrul IV 2023

În perioada octombrie - decembrie 2023, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.665 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 30% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 18.580 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise opt avertismente de integritate în valoare totală de 7.253.471.815  lei (aprox. 1,4 miliarde euro).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.417 autorități contractante, 8.238 de operatori economici și 184.388 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2023

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2023, 196 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 9,4 miliarde lei (peste 1,9 miliarde euro).

Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.

Dintre acestea, în aproximativ 98% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese. În două cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate.  Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În peri