Incidente de integritate – 14 aleși locali

13 aprilie 2023, 08:55
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 14 aleși locali, după cum urmează:
PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN,

Vicepreședinte al C.J. Timiș și fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Com. Moșnița Nouă, Jud. Timiș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Com. Moșnița Nouă privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal prin care se aprobă introducerea în intravilanul extins al localității a unei suprafețe de teren aflat în proprietatea societății în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, producându-se astfel un folos patrimonial pentru sine, respectiv pentru societate.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
DOSARU ELENA IULIANA,

Consilier județean în cadrul C.J. Prahova
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2020 – 17 iunie 2022   întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier județean și funcția de membru în consiliul de administrație al unei societăți comerciale de interes local, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
VLASICI MARIAN,

Primar al Com. Lupac, Jud. Caraș-Severin
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de primar, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la emiterea și adoptarea  unor acte administrative privind asociația în cadrul căreia deținea calitatea de președinte, încălcând astfel prevederile art. 70, 71 și 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019.
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către VLASICI MARIAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de primar, a îndeplinit acte privind asociația sportivă în cadrul căreia a deținut calitatea de președinte.

 De asemenea, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către persoana evaluată a infracțiunii de fals &ici