Incidente de integritate – 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

12 aprilie 2023, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează: 
 
TITEA DRAGOȘ-VIRGIL,

fost Secretar de stat la Ministerul Transporturilor,
 actual Director la Direcția Juridică și Administrativ în cadrul R.A. ROMATSA
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 824.898 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către TITEA DRAGOȘ-VIRGIL împreună cu familia, în perioada exercitării funcțiilor publice de secretar de stat și director.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel București, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către TITEA DRAGOȘ-VIRGIL, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice de secretar de stat.
 
COBELSCHI CĂLIN PAVEL,

Managerul Spitalului Județean de Urgență Brașov
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 mai 2019, întrucât exercită simultan cu funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov şi funcțiile de medic specialist și medic primar în cadrul unei societăți comerciale ce are ca obiect principal de activitate acordarea de asistență medicală specializată, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
 
MUREȘAN VASILE ADRIAN,

Medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș
 
INCOMPATIBILITATE
Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 septembrie 2018, întrucât exercită simultan cu funcția de medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș și calitatea de asociat unic și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.
 
 
MITROI ȘTEFAN CRISTINEL,