COMUNICAT - Referitor la amendamentele depuse la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului privind modificarea si completarea Legii nr. 176/2010

20 februarie 2023, 10:45

COMUNICAT

Referitor la amendamentele depuse la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului privind modificarea si completarea Legii nr. 176/2010, cu scopul modificării regimului de depunere, evaluare și anonimizare a declarațiilor de avere și de interese pentru unele categorii de deponenți

 
 
În data de 14 februarie, în cadrul ședinței Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului au fost propuse o serie de amendamente la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (L835/2022) care vor avea ca efect imediat introducerea unui regim special de integritate pentru „personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care, potrivit statutului ori prin natura atribuțiilor de serviciu apartenența la aceste instituții reprezintă informații clasificate ori confidențiale / nedestinate publicității ori prin a căror diseminare neautorizată se pot prejudicia ordinea publică, securitatea națională, apărarea țării, interesele persoanelor de drept public deținătoare, rezultatul misiunilor specifice, ori se pot dezvălui surse confidențiale, se pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma misiunilor specifice”.
 
Amendamentele nu precizează explicit care sunt aceste categorii de personal din cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională pentru care se aplică această excepție. Potrivit modificărilor propuse, persoanele care ar urma să facă parte din aceste categorii vor fi stabilite prin norme interne ale instituției, aspect ce contravine în mod grav normelor constituționale și de tehnică legislativă. Pe de altă parte, în secțiunea aferentă motivării amendamentelor, autorul acestora face referire la o anumită categorie de personal cărora li s-ar aplica această excepție, și anume la „structurile specializate ale MAI în domeniul ordinii publice și securității naționale”.
 
 
În mod concret, amendamentele propuse vor crea următoarele efecte:
 
  1. Încălcarea principiului transparenței în exercitarea funcțiilor publice:
 
-          Declarațiile de avere și de interese depuse de către aceste persoane nu vor mai fi publice, ci vor trebui păstrate „în locuri special amenajate, în condiții în care să asigure confidențialitatea”.
-          Persoanele menționate anterior ar urma să depună declarații de avere și de interese strict în cadrul instituției unde își desfășoară activitatea, eliminând atribuția persoanei responsabile de a le transmite Agenției, cum de altfel este cazul începând cu anul 2007, astfel că ANI nu va mai putea primi și gestiona declarații pentru aceste categorii de persoane. Mai mult, precizăm faptul că începând cu anul 2022 declarațiile de avere și de interese se depun exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.
 
 
  1. Ingerințe în activitatea de evaluare și încălcarea independenței operaționale:
 
-          Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor vizate de amendamente vor putea fi accesate de inspectori de integritate special desemnați și doar la sediul instituției din care face parte persoana evaluată;
-