Incidente de integritate – 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

22 februarie 2022, 08:50
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
DRĂGAN NICOLAE,
 
Primar al Com. Târgșoru Vechi, Jud. Prahova
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV 
 
În perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020, DRĂGAN NICOLAE a semnat cu mențiunea „bun de plată” facturi emise de societatea în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, precum și de societatea în cadrul căreia mama persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator.
 
De asemenea, în baza Hotărârii C.L. din data de 28 mai 2019, Primăria comunei Tîrgșoru Vechi (reprezentată prin Drăgan Nicolae – primar, în calitate de vânzător) a încheiat la data de 19 septembrie 2019 un contract de vânzare – cumpărare cu societatea comercială în cadrul căreia fiica acestuia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 75, lit. a)  din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).
 
PURGE IOAN,
 
Primar al Com. Gepiu, Jud. Bihor
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În calitate de primar, a semnat două certicate de urbanism și o serie de documente necesare pentru înființarea unei agropensiuni de către fiul său, generându-se astfel, un folos material pentru fiul persoanei evaluate.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin (1), lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  PURGE IOAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, a semnat mai multe acte în beneficiul direct al fiului său, în vederea  înființării de către acesta a unei agropensiuni.
 
 
TÎRZIU LAURENȚIU-IONEL,
 
Primar al Com. Belint, Jud.Timiș