Rezultatele sistemului PREVENT în anul 2021

26 ianuarie 2022, 09:00
 
Rezultate în trimestrele III și IV 2021
 
În perioada iulie – decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 1.433 proceduri de achiziție publică.
Dintre aceste proceduri, aproximativ 23% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 6.828 contracte subsecvente (loturi).
Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 17 avertismente de integritate în valoare totală de 110,8 milioane lei (aprox. 22,4 milioane euro).
În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 613 autorități contractante, 4.143 de operatori economici și 67.891 persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.
 
 
Rezultate în anul 2021
 
În perioada ianuarie – decembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 7.803 proceduri de achiziție publică.
 
Dintre aceste proceduri, aproximativ 20% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 39.817 contracte subsecvente (loturi).
 
Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 26 avertismente de integritate în valoare totală de 133,4 milioane lei (aprox. 27 milioane euro).
 
 
Rezultate în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2021

Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Națională de Integritate a emis, în perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2021, 153 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică în valoare totală de peste 1,4 miliarde lei (peste 290 milioane euro).
Potențialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziție publică derulate de autorități contractante reprezentând ministere, instituții publice de la nivel central și local, unități administrativ-teritoriale, regii autonome, precum și companii/societăți comerciale la care statul este acționar majoritar.
Dintre acestea, în aproximativ 88% din cazuri, conducătorii autorităților contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în 2 cazuri, ANI a declanșat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. În 16 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situația în care nu va fi înlăturată cauza conflictului de interese.
Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
În perioada de referință, sistemul PREVENT a analizat, cu scopul de a detecta potențiale conflicte de interese, 70.635 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, aproximativ 16% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 314.731 contracte subsecvente (loturi).
De asemenea, în 63 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.
 
 
Ce este și cum funcțion