Incidente de integritate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

27 octombrie 2021, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
RAICIU ANCA DANIELA,  
Consilier general în cadrul C.G. al Mun. București
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În exercitarea mandatului de consilier general a votat și adoptat în perioada 2018 - 2020 mai multe Hotărâri ale Consiliului General al Mun. București cu privire la aprobarea/rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Turistica București SA al cărei administrator a fost fiica persoanei evaluate.
 
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 din Legea nr. 161/2003, prevederile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004, prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 coroborat cu art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către RAICIU ANCA DANIELA a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.
 
POPESCU ADRIAN,  
Vicepreședinte al C.J. Bacău  
(mandatul 2016 – 2020)
INCOMPATIBILITATE
A exercitat simultan funcția de vicepreședinte al C.J. Bacău și cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul regiei autonome de interes național Registrul Auto Român, încălcând prevederileart. 87, alin. (1), lit. d) și prevederileart. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
 
GHIDĂNAC FĂNEL,  
Viceprimar al Com. Daia, Jud. Giurgiu și fost Consilier local al Com. Daia 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET
În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 17 iulie 2019 privind aprobarea arendării prin licitație publică a terenurilor arabile situate în domeniul privat al comunei Daia. Ulterior, la data de 04 noiembrie 2019 a fost încheiat contractul de arendă între Comuna Daia (în calitate de arendator) și fiul persoanei evaluate (în calitate de arendaș), acesta beneficiind și de subvenții de la A.P.I.A. Giurgiu în valoare totală de 33.537,05 lei pentru campania din anul 2020.
 
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 (act normativ în vigoare începând cu data de 03.07.2019).