Incidente de integritate – 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

20 septembrie 2021, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a nouăpersoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
 FILIP OVIDIU FLORIN, Primar al Comunei Drăghiceni, Jud. Olt și fost Viceprimar
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de viceprimar, a semnat la data de 01 noiembrie 2018 o Dispoziție referitoare la prelungirea contractului individual de muncă încheiat între C.L. Drăghiceni și soția persoanei evaluate și Actul adițional la acest contract, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
TARA FLORIAN VASILE,
fost Primar al Comunei Râu Sadului, Jud. Sibiu
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2016-2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar al Comunei Râu Sadului și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea   nr. 161/2003.
ION MARIAN,
Consilier local în cadrul C.L. Belciugatele, Jud. Călărași
INCOMPATIBILITATE
În perioada 27 octombrie 2020 – 22 martie 2021, a deținut simultan cu funcția de Consilier local al comunei Belciugatele și funcția de Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Belciugatele, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
DINESCU COSMIN–IONEL,
fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Valea Danului, Jud. Argeș
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2016-2020, întrucât, a exercitat simultan cu calitatea de consilier local în cadrul C.L. al Comunei Valea Danului și o funcție în cadrul aparatului de specialitate al primaruluiComunei Valea Danului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
DANEȘ MIHAI,
fost Consilier local în cadrul  C.L.  Sector 6 București