Incidente de integritate – 16 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

23 iulie 2021, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 16 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
MAGHIARI MARIUS,  
Fost funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
 
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 465.507,27 Lei (echivalentul sumei de 106.554 Euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către MAGHIARI MARIUS, în perioada exercitării funcției publice cu statut special (polițist).
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel  București , în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către  MAGHIARI MARIUS.
 
ZAHARIA LIVIU,  
fost Primar al Comunei Stănilești, Județul Vaslui
CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV
În calitate de primar a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial, pentru sine și pentru fiul său, încălcând prevederile art. 70, 71 și 76 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
GROZA RAUL GICU,  
Viceprimar al Comunei Moneasa, Județul Arad
INCOMPATIBILITATE 
În perioada 22 iunie 2016 – 29 octombrie 2020, a exercitat simultan funcția de viceprimar al comunei Moneasa și calitatea de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
 
MEȘCA DARIUS DUMITRU,  
fost Consilier județean în cadrul C.J  Prahova
INCOMPATIBILITATE