Incidente de integritate – 19 aleși locali

6 iulie 2021, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 19 aleși locali, după cum urmează:
 
STELIAN TRAIAN, 
Primar al Orașului Căzănești, Județul Ialomița, fost Viceprimar şi fost Consilier Local
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al orașului Căzănești (2016-2020), deși avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale C.L. Căzănești după cum urmează:
 
- Hotărârile din 19.04.2018 şi din 23.04.2019, în urma căreia s-au încheiat la datele de 16.05.2018 şi 06.05.2019 contracte de închiriere pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Căzănești, între Primăria Căzănești și nepotul persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile  art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile  art. 46 din Legea nr. 215/2001;
  
- Hotărârea din 30.01.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 16/03.09.2010 de la o societate comercială la ginerele persoanei evaluate, încălcând astfel prevederile  art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
SNAE FLORIN, 
Primar al Comunei Rușețu, Județul Buzău
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului 2016-2020, a emis la data de 20 august 2020, Dispoziția privind suplimentarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 64 – Rușețu, prin care soția sa a fost desemnată personal tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Rușețu.
 
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
 
TĂTAR IOAN,  
Primar al Comunei Bixad, Județul Satu Mare
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatelor de primar 2016 – 2020 și 2020 – 2024, a emis dispozițiile de numire, mutare și delegare de atribuții pentru fiica sa, funcționar public în cadrul Primăriei Bixad, care au produs un folos material pentru aceasta în sumă totală de 115.392 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70 și art. 76 alin. (1) din Legea 161/2003 coroborate cu  prevederile art. 228, alin. (1) din Codul Administrativ.