COMUNICAT - Incompatibilitate, Conflict de interese administrativ şi Sesizare Parchet – 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

24 mai 2021, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a patru persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
ADRIAN SORIN MIHAIL,  
fost Director general în cadrul Regiei Autonome de Transport București - R.A.T.B (actuala Societate de Transport București - S.T.B.)
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ADRIAN SORIN MIHAIL, a infracțiunii de „conflict de interese” (text în vigoare până la data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției de Director General al Regiei Autonome de Transport București(fiind suspendat din funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Progamare) a îndeplinit acteprin care a obţinut direct un folos patrimonial pentru sine, respectiv a semnat Hotărârea prin care s-a adoptat încetarea suspendării din funcția de șef serviciu și totodată numirea sa într-o funcție superioară (inginer șef) în cadrul Direcției Exploatare.
 
CHIREA SORIN DAN,  
Șeful Secției Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 noiembrie 2017-17 februarie 2019, simultan cu funcţia de Șef secție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria a exercitat și funcția de administrator în cadrul a două societăți comerciale, încălcând dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 96/2006.
 
PARASCHIV VALENTIN,  
fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Alunu, Județul Vâlcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada deținerii calității de Consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local în baza cărora, începând cu data de 18 februarie 2019 a fost numit în funcția contractuală de Șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, încălcând dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
GHEORGHE CONSTANTIN - GABRIEL,