COMUNICAT - Avere nejustificată, Incompatibilitate, Conflict de interese administrativ – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

3 martie 2021, 10:30
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă, în cazul a trei persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

LĂCĂTUȘU CARMEN,
Funcționar public în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 230.161,34 lei (aprox. de 57.436,48 euro), între averea dobândită și veniturile realizate de către LĂCĂTUȘU CARMEN, funcționar public în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, în perioada 20 noiembrie 2006 – 31 decembrie 2017.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Bacău, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către LĂCĂTUȘU CARMEN.
BONȚA GHEORGHE-VASILE,
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Șibot,
Județul Alba
INCOMPATIBILITATE
În perioada 26 septembrie 2019 – 11 februarie 2020, a exercitat simultan funcția de viceprimar al comunei Șibot și calitatea de angajat în cadrul unei societăți comerciale,încălcând, astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
DUMITRU VIOREL,
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Moara Vlăsiei, Județul Ilfov
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de Consilier Local (2016 – 2020), având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Moara Vlăsiei privind aprobarea bugetului local al comunei Moara Vlăsiei pe anul 2018, prin care au fost aprobate atât bugetul local de venituri și cheltuieli cât și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2018.
 
Ulterior adoptării Hotărârii, Primăria Moara Vlăsiei a încheiat cu o societate în cadrul căreia DUMITRU VIOREL deține calitatea de angajat, un contract de furnizare servicii în valoare de 88.863,36 lei, societate de la care Primăria mai efectuase anterior achiziții directe.
 
De asemenea, la data adoptării Hotărârii Consiliului Local, se afla în curs de derulare un contract de prestări servicii, încheiat între societatea al cărei asociat unic și administrator este DUMITRU VIOREL (în calitate de prestator) și societatea la care este angajat (în calitate de beneficiar).
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoz