COMUNICAT - Avere nejustificată, Incompatibilitate, Conflict de interese administrativ şi Sesizare Parchet – 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

18 februarie 2021, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 
POP NARCISA ELENA, 
fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, Județul Cluj
AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum total de aprox. 500.000 euro (constând în suma de 387.294 euro și suma de 631.906,91 lei), între averea dobândită și veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA, fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, în perioada 01 iulie 2007 – 31 decembrie 2016.
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA. 
 
De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat şi Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislației fiscale în ceea ce privește vânzarea unui imobil la prețul de 27.800 euro, prețul încasat fiind de 39.400 euro.
 
PRICINĂ LUCIAN,  
Șef Serviciu Control în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 octombrie – 25 noiembrie 2019, a deținut simultan funcția de Șef Serviciu Control în cadrul Ministeruli Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (actualmente Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) și funcția de Director General - Președinte în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
BLIDEANU ȘTEFAN-LIVIU,  
Primar al Comunei Stănești,
Județul Gorj
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integri