COMUNICAT - Incompatibilitate – 3 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

25 noiembrie 2020, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei persoane  prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

1. FOTEA CONSTANTIN,
fost Consilier Local în cadrul  Consiliului Local al Orașului Hârlău, Județul Iași
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat iar soția sa deține funcția de administrator și calitatea de asociat, a efectuat achiziții directe cu o societate comercială înființată de Consiliul Local, precum și cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, și a emis 8 facturi în valoare totală de 15.935,72 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 25 din Legea nr. 215/2001, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.
2. RĂDUCAN ANEL,
fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pătulele, Județul Mehedinți
INCOMPATIBILITATE
În perioada 09 ianuarie 2018 – 12 aprilie 2019, a deținut simultan cu calitatea de consilier local și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pătulele, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
3. MARINESCU CRISTIAN-ȘTEFAN,
fost Funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea
INCOMPATIBILITATE
În perioada 20 ianuarie 2015 – 31 mai 2018, a deținut simultan cu funcția publică de execuție de inspector și funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate în cadrul Primăriei Comunei Bujoreni, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.RĂDUCAN ANEL și MARINESCU CRISTIAN-ȘTEFANnu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: