COMUNICAT - Conflict de interese administrativ și sesizare Parchet - HOROTAN RADU CONSTANTIN, Arhitect Șef în cadrul Primăriei Comunei Șelimbăr, Județul Sibiu

3 noiembrie 2020, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui HOROTAN RADU CONSTANTIN, Arhitect Șef (funcționar public de conducere) în cadrul Primăriei Comunei Șelimbăr, Județul Sibiu. Totodată, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu cu privire la posibila săvârșire de către acesta a infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzut de art. 301 din Codul Penal.
 
Deși avea un interes personal de natură patrimonială, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, HOROTAN RADU CONSTANTIN a participat la luarea unor decizii cu privire la aprobarea și semnarea unor documentații depuse de o societate comercială deținută de către familia acestuia.
 
În fapt, mai multe persoane fizice sau juridice care solicitau eliberarea unor documente de la Primăria comunei Selimbăr (certificate de urbanism, autorizații de construire, certificate de atestare a edificării construcției, avize de oportunitate etc.) au încheiat 13 contracte prestări servicii de proiectare cu H&H PROIECTARE ȘI ARHITECTURĂ S.R.L., societate deținută de soția arhitectului-sef din Primăria Selimbăr, HOROTAN RADU CONSTANTIN.
 
Aceste servicii de proiectare presupuneau, printre altele, obținerea de semnături și avize aferente din partea lui HOROTAN RADU CONSTANTIN, în calitate de arhitect-șef al Primăriei.
 
 
Cu scopul de a evita conflictul de interese în materie administrativă, H&H PROIECTARE ȘI ARHITECTURĂ S.R.L. a subcontractat (în baza contractelor de comandă / subproiectare) proiectele persoanelor fizice și juridice care au solicitat eliberarea acestor documente de la Primăria Selimbăr către o altă societate comercială deținută de familia HOROTAN – S.C. UNU PUNCT S.R.L., societate înființată în ziua în care HOROTAN RADU CONSTANTIN a fost numit în funcția publică și deținută formal de G.L.I. – finul de cununie al acestora.
 
 
Astfel, documentația era depusă de către S.C. UNU PUNCT S.R.L. la Primăria Șelimbăr în vederea semnării și avizării de către arhitectul șef,în speță, HOROTAN RADU CONSTANTIN care, în exercitarea funcției publice, a semnat și avizat 25 de acte administrative generând un folos patrimonial pentru soția sa în cuantum de 266.927 LEI, constând în sumele obținute de H&H PROIECTARE ȘI ARHITECTURĂ în calitate de beneficiar al celor 13 contracte de prestări servicii de proiectare.
 
Deși avea obligația să se abțină de la luarea deciziei, HOROTAN RADU CONSTANTIN a semnat / avizat certificate de urbanism, autorizații de construire, certificate de atestare a edificării construcției, avize de oportunitate, fără a informa șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct în vederea măsurilor care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice.
 
HOROTAN RADU CONSTANTIN a încălcat dispozițiile art. 70 și ale art. 79 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003 referitoare la conflictul de interese administrativ.
 
În materie penală, întrucât în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția sa, constând în încasarea sumei totale de aproximativ 266.927 LEI ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii de proiectare dintre S.C. H&H PROIECTARE și ARHITECTURA  S.R.L, societate la care soția acestuia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, și persoane fizice sau juridice care au solicitat Primăriei comunei Șelimbăr certificate de urbanism, autorizații de construire, certificate de atestare a edificării construcției, avize de oportunitate, s-au conturat elemente privind încălcarea legislației penale, respectiv ale art. 301 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind existența conflictului de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”