COMUNICAT - privind măsurile dispuse de ANI pentru asigurarea integrității în faza post-electorală

5 octombrie 2020, 14:00
În contextul alegerilor locale care au avut loc în data de 27 septembrie 2020, Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința persoanelor care au fost alese să ocupe o funcție eligibilă, o serie de informații utile privind respectarea cadrului legal de integritate:
 
·   Prevenirea incidentelor de integritate
În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate auposibilitatea de a consulta Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese(https://bit.ly/2Xgwite), precum și secțiunea de întrebări frecvente (https://bit.ly/2VVpDTJ), disponibile pe pagina de Internet a Agenției.
De asemenea, în situația în care este necesară oferirea asistenței de specialitate în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, persoanele interesate se pot adresa Agenției la adresa de e-mail ani@integritate.eu, pentru solicitarea unui punct de vedere.
 
·   Depunerea declarațiilor de avere și de interese
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, aleșii locali au obligația de a depune declarațiile de avere și de interese, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului,la persoana desemnată de secretarii unităților administrativ-teritoriale respective.
Pentru completarea conformă a declarațiilor de avere și de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese(https://bit.ly/2QBGjyA).
Totodată, pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate recomandă aleșilor locali, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://bit.ly/2KeSv6W). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa:https://bit.ly/2XarsO3.
Persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.
Atragem atenția asupra dispozițiilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare”.
 
·   Renunțarea la funcția care atrage starea de incompatibilitate
De asemenea, pentru a evita o posibilă situație de incompatibilitate, facem cunoscute dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție.
 
·   Persoane aflate sub interdicția de a ocupa o funcție eligibilă
Agenția Națională de Integritate a comunicat către entitățile care validează mandatele aleșilor locali, date și informații referitoare la candidații la alegerile locale care se află sub interdicția de 3 ani de a ocupa o funcție eligibilă, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.
Potrivit dispozițiilor legale, validarea mandatelor se face, după caz, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, sau de către tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipulează faptul că „Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de