COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

17 iulie 2020, 09:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

1. DRAGOMIRESCU FLORINEL,
fost Director General în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de Director General, a semnat dispoziția din data de 28 aprilie 2017 privind mutarea definitivă a soției sale, din funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatriere, în funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul Resurse Umane, încălcând astfel dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
2. MĂTĂȘĂL VALERICA,
Șef Birou Juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Bacău
INCOMPATIBILITATE
În perioada 04 iulie 2013 – 04 iulie 2018 a deținut simultan funcția publică de conducere de Șef Birou în cadrul Biroului Juridic al Casei Județene de Pensii Bacău și pe cea de asistent judiciar la Tribunalul Bacău, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, ale art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum și dispozițiile art. 101 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 111, alin. (2) din Legea nr. 304/2004.
3. VOICU LICĂ,
Primar al Comunei Independența, Județul Călărași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de primar a semnat trei contracte de închiriere în data de 17 iulie 2017, încheiate între Primăria Comunei Independența, în calitate de proprietar și o întreprindere individuală reprezentată de soția persoanei evaluate, în calitate de chiriaș, având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren reprezentând terenul adiacent spațiilor comerciale deținute.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
4. BUDUR ADRIAN,
Viceprimar al Comunei Dudeștii-Vechi, Județul Timiș
INCOMPATIBILITATE
În perioada mandatului de ales local 2016-2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică (titular întreprindere individuală), entitate prin care a realizat venituri din cultivarea cerealelor și din arendă, în sumă totală de 133.037 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
5. ALEXA GHIORGHIȚĂ,
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Tăcuța, Județul Vaslui
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local a participat și a votat pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 20 februarie 2019 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor comunale în suprafață de 370 ha aparținând domeniului privat al comunei Tăcuța, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru soția sa și fratele său, interes materializat prin încheierea a două contracte prin care soția sa, respectiv fratele său au primit în chirie prin atribuire directă de la Primăria Comunei Tăcuța două terenuri cu destinație pășune în suprafață totală de 17,50 ha, respectiv de 6,21 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).