COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și sesizare Parchet – 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

14 iulie 2020, 10:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 și a sesizat organele de urmărire penală în alte două cazuri, după cum urmează:
 
 
1. OGÂGĂU TRAIAN,  
Primar al Orașului Sîngeorz - Băi, Județul Bistrița - Năsăud
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției de primar, a încheiat în data de 28 martie 2018 un act juridic privind închirierea unei suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Orașului Sîngeorz-Băi, încheiat între Primărie și tatăl persoanei evaluate, fără să existe o Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea încheierii acestui contract.
 
Astfel, persoana evaluată a înălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
2. ISTRATE FLORENTINA, 
Viceprimar al Comunei Tătulești, Județul Olt
INCOMPATIBILITATE
În perioada 22 iunie 2016 – 04 septembrie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
 
3. BREBENEL MIHAI ȘTEFAN,  
 Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobroești,  
Județul Ilfov
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2019, respectiv a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism faza PUD – construire condominium 16 unități locative, al cărui beneficiar este o societate comercială, în cadrul căreia mama persoanei evaluate deține calitatea de asociat și administrator.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, precum și ale art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.