COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și sesizare Parchet – 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

16 iunie 2020, 09:40
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 2 aleși locali, după cum urmează:
 
 
1.  MOLDOVAN CRISTIAN FLORIN,  fost Inspector antifraudă în cadrul Direcției Regională Antifraudă 5 Deva
INCOMPATIBILITATE
În perioada 08 aprilie 2016 – 08 aprilie 2019 a deținut simultan funcția de inspector antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva și o funcție contractuală în cadrul unei societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral de stat, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 
2.   PÂRVU SIMONA,  
fost Funcționar public (Șef serviciu) în cadrul Ministerului Sănătății și actual Director general la Institutul Național de Sănătate Publică
INCOMPATIBILITATE
A deținut și exercitat simultan funcția publică de conducere (șef serviciu) la Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și calitatea de angajat cu contract individual de muncă la Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman (coordonator național formare - cod COR 112029 manager, în cadrul Proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” Cod My SMIS 106519), încasând un venit net în sumă de 20.110 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
3.  GAVRA OVIDIU CORNEL, 
Director general al unei societăți comerciale înființate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Județul Bihor
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii funcției de director la S.C. Compania de Apă S.A., încadrat cu contract individual de muncă, o societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria Municipiului Oradea un contract de furnizare în data de 20 aprilie 2017, în valoare de 257.897,1 lei, fără T.V.A.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (