ANUNȚ - PRELUNGIRE MASURI STARE DE ALERTA

19 mai 2020, 14:00
 
 
 
 
 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19toate activitățile de relații cu publicul, la sediul Agenției Naționale de Integritate, rămân suspendate, în perioada 19 – 31 mai 2020.
 
 
Activitatea de relații cu publicul se va efectua doar prin telefon, corespondență electronică și prin poștă.
 
 
 
Adresa poștală: Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Sector 1, București, cod poștal: 010661
 
Telefon: +40-37-206 98 69; Fax: +40-37-206 98 88;
 
E-mail: ani@integritate.eu
 
 
Raportat la cele de mai sus, aducem la cunoștința persoanelor responsabile cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 176/2010 faptul că declarațiile de avere și de interese se vor transmite cu respectarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 lit. f), respectiv „copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse (...)”, procedura de comunicare fiind efectuată exclusiv prin poștă.
 
           
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

8.507.160

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 16.10.2020