COMUNICAT AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE

7 aprilie 2020, 14:00

 

COMUNICAT AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE


Consiliul Naţional de Integritate, în calitatea sa de garant al independenței operaționale a Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.), aduce la cunoștința opiniei publice faptul că susține în integralitate punctul de vedere exprimat de A.N.I. în data de 03 aprilie (https://bit.ly/3aMPWUj), cu privire la propunerea legislativă adoptată marți, 31 martie, de plenul Senatului și transmisă Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, referitoare la completarea Codului Administrativ (https://bit.ly/2UzEhCs).

        Consiliul opinează faptul că propunerea legislativă nr. L93/2020 este de natură a menține un peisaj juridic fragmentat, de a lipsi de efecte normele legale în vigoare și conturează posibilitatea nerespectării și neaplicării hotărârilor judecătorești prin care se mențin rapoartele de evaluare emise de inspectorii de integritate în ceea ce privește incompatibilitățile și conflictele de interese.

În concluzie, Consiliul nu susține adoptarea propunerii legislative de modificare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, fapt ce va fi comunicat Camerei Deputaților.

        Consiliul Național de Integritate este un organism reprezentativ, cu activitate nepermanentă, format în prezent dintr-un număr de membri desemnați de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociației Comunelor din România, reprezentanți ai funcționarilor publici și ai înalților funcționari publici, precum și ai organizațiilor societății civile.

        Componența actuală a Consiliului Național de Integritate a fost stabilită pentru un mandat de 4 ani, prin Hotărârea Senatului nr. 9 din data de 02 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 176/03.03.2020.

 

CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE