COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – Persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

27 februarie 2020, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
 
1. HEGEDUS FERENC, 
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, Județul Covasna
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), trei societăți comerciale în cadrul cărora persoana evaluată, soția și copiii acesteia dețin calități/funcții au încheiat contracte comerciale de prestări servicii cu Primăria Municipiului Târgu Secuiesc.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
2. CIOTEA VASILE,  
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al
Comunei Căbești, 
Județul Bihor
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local, o societate comercială la care soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încasat, în baza contractului încheiat cu Primăria Comunei Căbești, suma totală de 42.286,43 lei.
 
Astfel, întrucât persoana evaluată nu a renunțat la funcția de consilier local și nici nu a reziliat contractul de furnizare produse, a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
3. ENACHE VASILE,  
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Girov, Județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local, în data de 26 ianuarie 2018 și în data de 28 februarie 2019, prin care s-a aprobat atribuirea a 4 ha, respectiv a 7,42 ha de pășune persoanei evaluate, precum și la dezbaterile din cadrul ședințelor, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să anticipeze că va beneficia de pe urma adoptării lor.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispo