COMUNICAT - Sesizare Parchet – BOTEZ CORNELIU, fost Comandant-manager în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar „Dr. Iacob Czihac” Iași

4 februarie 2020, 11:30
 
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași cu privire la posibila încălcare, de către BOTEZ CORNELIU, fost Comandant-manager în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar „Dr. Iacob Czihac” Iași, a dispozițiilor legale privind regimul conflictelor de interese în materie penală.
 
În perioada exercitării funcției de conducere de comandant-manager a semnat documente privind scoaterea la concurs a postului de medic primar, specialitatea medicină internă, în cadrul aceluiași spital, precum și acte privind organizarea și desfășurarea acestui concurs, la care a participat ulterior, fiind declarat admis. Astfel, persoana evaluată a obținut un folos patrimonial, prin încasarea salariilor aferente deținerii funcției de medic primar, specialitatea medicină internă.
 
Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea de către BOTEZ CORNELIU a infracțiunii de conflict de interese prevăzută de dispozițiile art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (în vigoare până la data de 27 iulie 2017), conform căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”, sens în care ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. 
     
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
  
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

10.715.273

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 27.07.2022