COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – Persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

15 ianuarie 2020, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 7 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
 
1. CONSTANTIN MARIUS-IOAN,
Primar al Orașului Băicoi,
Județul Prahova
INCOMPATIBILITATE
În perioada 21 noiembrie 2016 – 27 iunie 2017, a exercitat simultan atribuțiile de primar și funcția de consilier local, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 (forma în vigoare până la data de 10 iunie 2017).
 
2. CONSTANTIN LUCIAN, 
Viceprimar al Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de administrator și pe cea de asociat unic, a încheiat un contract de prestări servicii cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu în data de 30 decembrie 2016, în valoare totală de 8.032,50 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 25 din Legea nr. 215/2001, în vigoare pentru perioada supusă evaluării.
 
3. PUIU ION, 
Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Malu, Județul Giurgiu
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2017 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor suprafețe de teren de 2.613 mp, respectiv 1.170 mp, precum și clădirile aferente, către o societate comercială (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de angajat) și aprobarea contractului de comodat, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, având posibilitatea să anticipeze crearea unui avantaj prin adoptarea acestora.