COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese adminstrativ – Persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010

19 decembrie 2019, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
 
 
1. TORPENYI FRANCISC ALBERT, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Dej, Județul Cluj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), o societate cu capital majoritar de stat în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director al Direcției Tehnice, a încheiat 3 contracte comerciale de furnizare de servicii cu Primăria Municipiului Dej (conform facturilor din data de 28 noiembrie 2016, 13 decembrie 2016, respectiv 12 ianuarie 2017). 
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
2. JIPA ANDA MONICA
(fostă CHIRICEANU), 
 
Funcționar public în cadrul Consiliului Județean Giurgiu
INCOMPATIBILITATE
În perioada 31 iulie 2015 – 03 ianuarie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția publică de consilier în cadrul Direcției de Achiziții și Investiții a Consiliului Județean Giurgiu, și pe cea de trezorier în cadrul unui partid politic.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 98, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
 
3. BĂLĂȘANU CONSTANTIN-CORNELIU,  
Funcționar public de conducere și Consilier Local în cadrul Consiliului Local Frumușica, Județul Botoșani
INCOMPATIBILITATE
În perioada 03 ianuarie – 06 iulie 2018, a deținut funcția publică de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușica și a exercitat simultan funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al aceleiași comune.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 32 din Legea nr. 176/2010, ale art. 34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (în vigoare până la data de 06 iulie 2018), coroborate cu prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 91, alin. (3) din același act normativ.
 
4. MOȚOESCU EDUARD PETRU, Membru în comitetul director (director medical