COMUNICAT - Conflict de interese administrativ – 2 persoane cu funcție de conducere din sistemul medical

31 octombrie 2019, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de natură administrativă în cazul a două persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, după cum urmează:
 
 
1. POPESCU VASILE, 
fost Manager general din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța
 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada octombrie – decembrie 2016, o asociație (în cadrul căreia soția persoanei evaluate deținea calitatea de membru fondator și președinte, iar fiica acestuia deținea calitatea de membru fondator) a desfășurat operațiuni comerciale cu Serviciul Județean de Ambulanță Constanța.
De asemenea, în data de 03 martie 2017, în exercitarea calității de Manager general, a încheiat și semnat cu aceeași asociație un Protocol de colaborare în domeniul asistenței medicale de urgență prespitalicească.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 118, alin. (16) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, precum și dispozițiile art. 118, alin. (16), lit. a) și c) din același act normativ, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016.
 
2. CEAUȘESCU DANIELA, 
Șef al Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, Comuna Mihăești, Județul Vâlcea
 CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de Șef al Serviciului Administrativ a aprobat și semnat, în perioada octombrie 2016 – octombrie 2018, mai multe documente emise de către Centrul Județean de Aparatură Medicală Olt (instituție în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deținea calitatea de angajat).
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (15) și ale art. 178, alin (2), lit. c) din Legea nr. 95/2006.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: