COMUNICAT - Sesizare DNA – LUNGU MIHAELA, fost Șef Serviciu Fonduri Externe și Managementul Proiectelor în cadrul Consiliului Județean Tulcea

4 octombrie 2019, 11:00


        Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către LUNGU MIHAELA, Șef Serviciu Fonduri Externe și Managementul Proiectelor în cadrul Consiliului Județean Tulcea, a infracțiunii asimilată faptelor de corupție, prevăzută de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000.


        Astfel, în virtutea atribuțiilor de șef Serviciu, respectiv de manager financiar (16 aprilie 2013 – 09 martie 2016) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Tulcea”, derulat de Consiliul Județean Tulcea, a deținut informații care ar fi putut determina participarea societății comerciale S.C. ENERGY GROUP S.R.L. (în cadrul căreia soțul său deținea calitatea de asociat și funcția de administrator) la procedura de achiziție, respectiv la încheierea ulterioară a contractelor cu Consiliul Județean Tulcea.


        Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii temeinice privind săvârșirea de către LUNGU MIHAELA a
infracțiunii asimilată faptelor de corupție folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, prevăzută de dispozițiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, sens în care ANI a sesizat DNA – Serviciul Teritorial Constanța.


        Mai mult, pe parcursul derulării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Tulcea”, LUNGU MIHAELA, în calitate de manager financiar în cadrul echipei de proiect, a acordat viza control financiar preventiv propriu la plată a contractului încheiat la data de 21 decembrie 2015 între Consiliul Județean Tulcea și S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., societate al cărei subcontractant era S.C. ENERGY GROUP S.R.L.


      Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.


      Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

Related news: Back

7.712.977

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.02.2020