COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 funcționari publici

18 iunie 2019, 14:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi funcționari publici, după cum urmează:
 
 
1. GHINEA IONEL,
Funcționar public în cadrul Primăriei comunei Vrîncioaia, Județul Vrancea
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 01 octombrie 2011 deține și exercită simultan funcția publică de contabil în cadrul Primăriei și pe cea de contabil șef în cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Jechianu” Vrîncioaia, încasând venituri de natură salarială în valoare de 297.738 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
2. DRĂGAN DORINA,
Funcționar public în cadrul Primăriei comunei Boldu, Județul Buzău
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 octombrie 2011 – 11 ianuarie 2019 a deținut și exercitat simultan funcția publică de consilier în cadrul Primăriei și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Școlii Gimnaziale Boldu, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;
 
           „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […]
starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării,