COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – O persoană cu funcție de conducere din sistemul medical și un funcționar public de conducere

22 noiembrie 2018, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul unei persoane cu funcție de conducere din sistemul medical și a unui funcționar public de conducere, după cum urmează:
 
 
1. VEREȘ LILIANA, medic șef Secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași
 
INCOMPATIBILITATE
Începând cu 22 noiembrie 2016 deține simultan funcția de medic șef secție în cadrul Secției Clinice de Imunologie și Alergologie și calitatea de asociat unic și administrator la SC Livmed Center SRL, încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.
 
2. ȚIPLE LILIANA CRISTINA, Funcționar public de conducere (Șef birou) în cadrul Centrului Local Sighetu Marmației – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
 
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea funcției de șef birou în cadrul Centrului Local Sighetu Marmației A.P.I.A., a aprobat 24 liste de plăți, semnând la rubrica „șef CL Sighetu Marmației” sumele calculate și stabilite pentru soțul și tatăl acesteia. De asemenea, persoana evaluată s-a implicat în procesul de aprobare a 31 cereri de finanţare depuse de soțul și tatăl acesteia.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, ale art. 11, alin. (1), și ale art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, precum și prevederile art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.VEREȘ LILIANA nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
   · art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
 
· art. 79, alin. (1), lit. c din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia &b