COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 funcționari publici

26 octombrie 2018, 10:00
 
 
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul adoifuncționari publici, după cum urmează:
 
 
1. PÎRLOG DANIELA, fost Funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, actual Funcționar public în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 decembrie 2004 – 02 decembrie 2015 a deținut simultan funcția publică de consilier superior la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și funcția de expert financiar – monitorizare, bilanțuri, relații cu direcțiile economice în cadrul unei instituții publice – Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
2. DUMITRU TUDOR, Funcționar public în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 2008 – prezent, deține și exercită simultan funcția publică de inspector în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunăriicât și cea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu, Județul Constanța. De asemenea, în perioada desfăşurării campaniilor electorale 2008, 2012 și 2016 nu a avut suspendate raporturile de serviciu în calitate de funcționar public.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și ale art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003
 
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 <