COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 6 aleși locali

12 septembrie 2018, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 aleși locali, după cum urmează:
 
1. APOSTU DUMITRU TĂNASE, Viceprimar al comunei Stănești, Județul Gorj
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 23 iunie 2016 deține și exercită simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată - Apostu-Dumitru Tănase Persoană Fizică Autorizată. De asemenea, în perioada 23 iunie – 08 noiembrie 2016, simultan cu funcția de viceprimar a deținut și funcțiile de administrator și curator special al S.C. Miobety Com S.R.L.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
2. RUJAN LALESCU MEILĂ, fost Viceprimar al comunei Cornea, Județul Caraș-Severin
INCOMPATIBILITATE
În perioada 06 iulie 2012 – 21 noiembrie 2015 a exercitat simultan funcția de viceprimar șicalitatea de comerciant persoană fizică ”Lalescu Rujan Meilă Persoană Fizică Autorizată”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
3. ILIE MIHĂIȚĂ ALIN, Consilier Local  în cadrul Consiliului Local al comunei Știubieni, Județul Botoșani
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a votat Hotărârea privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pășunilor aflate în domeniul public al comunei Știubieni, având un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, prin semnarea ulterioară a Contractului de închiriere pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei, încheiat între Comuna Știubieni și Ilie Mihăiță Alin Întreprindere Individuală.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.
4. BENCHEA IOAN,       Consilier Local în cadrul Consiliul Local al comunei Oțeleni, Județul Iași
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), Benchea Ion Întreprindere Individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de titular întreprindere individuală, a încheiat cu Primăria comunei Oțeleni un contract de prestări servicii în valo