COMUNICAT - Conflict de interese administrativ – VOICU MARIANA, fost Director executiv și actual Șef serviciu în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea

7 septembrie 2018, 11:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către VOICU MARIANA, fost Director executiv și actual Șef serviciu în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea.
 
În perioada 01 aprilie – 30 decembrie 2014, VOICU MARIANA a semnat în calitate de director executiv decizia prin care a fost nominalizată echipa de manangement a proiectului „Măsuri integrate pentru creșterea gradului de ocupare a șomerilor din regiunile SE, BI, NV”, din echipa de proiect făcând parte și persoana evaluată, în calitate de expert pe termen lung, respectiv responsabil grup țintă. De asemenea, VOICU MARIANA a semnat și aprobat pe parcursul derulării proiectului, atât în calitate de angajat în proiect, cât și în calitate de director executiv, un număr de 26 de acte materiale.
 
 
            Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.
 
 
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VOICU MARIANA a depus la dosarul de evaluare două puncte de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […]  este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

7.694.958

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 10.04.2019