COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 persoane cu funcție de conducere din sistemul medical

2 august 2018, 16:15
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a două persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, după cum urmează:
 
1. TOROK ZSUZSANNA, Manager general în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Covasna
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 26 octombrie 2011 a exercitat simultan funcția de manager general și pe cea de cenzor în cadrul Agromec Sfantu Gheorghe S.A. și a realizat venituri de natură salarială de la Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna – Asimcov.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 118, alin. (15), lit. a) și e) din Legea nr. 95/2006.
2. PALADE OCTAVIAN DRAGOȘ, fost Șef secție ORL în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon Iași
INCOMPATIBILITATE
În perioada 25 noiembrie 2016 – 20 februarie 2017 a deținut și exercitat simultan funcția de șef secție ORL în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sfântul Spiridon Iași și pe cea de administrator în cadrul S.C. Mirco Medical S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) și ale art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
·  art. 118, alin. (15), lit. a) și e) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager general este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; […] e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare […]”;

·  art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.
 
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.