COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 20 aleși locali

9 iulie 2018, 09:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 20 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:
 
 
 
1. PORGE FLORIN IOAN, Primar al orașului Vașcău, Județul Bihor
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar (2012 – 2016) a emis o dispoziție privind numirea soției sale în funcția de manager de proiect în cadrul unui proiect implementat de Primăria Vașcău, care a produs un folos material pentru soția sa (în baza acestei dispoziții, soția persoanei evaluate a încasat venituri în sumă de 15.859 lei).
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
2. MAGHERU CRISTIN, Primar al comunei Cîrța, Județul Sibiu
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 26 iunie 2012 – 15 iunie 2018 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, titular al Magheru Cristin Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
 
3. LECHICI MIRCO ILIE, Primar al Comunei Răcășdia, Județ Caraș Severin
 
INCOMPATIBILITATE
Începând cu 2012 exercită simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, titular al Lechici Ilie-Mirco Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
 
4. COANDĂ NICUȘOR, Primar al comunei Coșoveni, Județul Dolj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 06 august 2012 – 19 aprilie 2013 a exercitat simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Coșoveni, Județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
     5. CORÎCI MARCEL, Primar al comunei Grecești, Județul Dolj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 03 septembrie 2012 – 12 februarie 2013 a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grecești, Județul Dolj, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
6. POPESCU AUREL, Viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Județul Gorj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 07 noiembrie 2012 – 28 septembrie 2015 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliile de Administrație a patru unități școlare de pe raza municipiului Târgu Jiu,  încălcând astfel art. 87, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
7. ȚÎRCOMNICU ILIUȚĂ, Viceprimar al comunei Pielești, Județul Dolj
 
 
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 25 iunie 2012 desfășoară activități remunerate în calitate de asistent în brokeraj în cadrul SC Maxygo Broker De Asigurare SRL. Totodată, în perioada 12 septembrie 2012 – 23 aprilie 2013 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pielești Județul Dolj.
 
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1) lit. d) și k) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 
8. BRATU ADRIAN, Viceprimar al comunei Mîrzănești, Județul Teleorman
 
INCOMPATIBILITATE
Începând cu 2012 deține calitatea de comerciant persoană fizică Bratu Șt. Adrian Persoană Fizică Autorizată.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
 
9. NEGARIU CORNEL IOAN, fost Viceprimar al comunei Fîrliug, Județul Caraș Severin
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016) a deținut și exercitat simultan și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Negariu Cornel Ioan Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
 
10. BUȘICĂ CONSTANTINA, fost Viceprimar al comunei Bîrca, Județul Dolj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 29 aprilie – 04 noiembrie 2015 a deținut simultan funcția de viceprimar și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca, participând la 8 ședințe ale Consiliului de Administrație. De asemenea, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Maritimcor S.R.L.
 
Totodată, în perioada exercitării funcției de viceprimar a desfășurat activități remunerate în baza Contractului individual de muncă încheiat cu S.C. Antonio & Diana S.R.L., realizând venituri în perioada 29 aprilie 2015 – 03 iunie 2015.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. k) din Legea nr. 161/2003, aplicabile în perioada supusă evaluării.
 
11. CÎRLIGEA FLORIN EUGEN, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), S.C. Comision Trade S.R.L, societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic, a încheiat 15 contracte comerciale de prestări de servicii cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Brăila.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
12. MILIȚĂ IULIAN, fost Viceprimar și actual Consilier Local al comunei Dragoș Vodă, Județul Călărași
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016) a exercitat atât funcția de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Dragoș Vodă, cât și calitatea de comerciant persoană fizică – titular al Miliță D. Iulian Întreprindere Individuală.
 
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
 
13. GROZA COSMIN ADRIAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Hălmagiu, Județul Arad
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea comercială Ocolul Silvic Codrii Iancului S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de șef ocol și administrator, a încheiat un contract de prestări servicii silvice cu Primăria Comunei Halmagiu, în baza căruia societatea a încasat suma de 24.288,18 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
14. MUNTEAN ALEXE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zăvoi, Judeţul Caraș-Severin
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a luat parte la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului local, deși avea un interes personal patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
 
Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
 
15. DRĂGHICI GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dascălu, Județul Ilfov
 
INCOMPATIBILITATE
În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 –  2020), societatea Toma Pest Impex SRL, la care atât persoana evaluată cât și tatăl său dețin calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria comunei Dascălu trei contracte comerciale de prestări de servicii.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile ale 91, alin. (3), teza I din același act normativ.
 
16. GAVRILĂ NECULAI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Boldu, Județul Buzău
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 27 iunie 2012 – 31 iulie 2017 a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului comunei Boldu, Județul Buzău, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 
17. COSTEA SERGIU CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Buftea, Județul Ilfov
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada deţinerii mandatului de consilier local (2016 – 2020), S.C. Valahia Electronic Impex S.R.L., societate în cadrul căreia tatăl persoanei evaluate deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, a încheiat un contract de furnizare cu Primăria orașului Buftea, în valoare de 57.600 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea 161/2003.
 
18. ILIEȘ IULIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Icușești, Județul Neamț
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii mandatului de consilier local (2012 – 2016), S.C. Aliada Grup S.R.L, societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Școala Gimnazială Bălușești (instituție subordonată Consiliului Local al comunei Icușești) un contract comercial în valoare de 3.600 lei și achiziții directe (facturi) în valoare totală de 8.670,6 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.
 
19. CATI SEVER LEONIDA, fost Consillier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Perieți, Județul Ialomița
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În data de 27 noiembrie 2013 a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Perieți, către Fundația „Memoria unei Deportări – Fundata 18-19 Iunie 1951”, în cadrul căreia persoana evaluată este membru fondator și membru în Consiliul de Administrație, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului local.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
 
20. MOISE VIOREL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, Județul Prahova
 
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local care a stat la baza încheierii unui Contract de Închiriere între Primăria comunei Valea Doftanei și Asociația Crescătorilor de Animale – Teșila – Valea Doftanei, deși avea un interes personal de natură patrimonială întrucât soția sa, în calitate de crescător de animale și membru al Asociației a obținut venituri, din folosirea și exploatarea pãșunilor aflate în domeniul privat al comunei Valea Doftanei, respectiv din creșterea și vânzarea animalelor.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiileart. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 și   art. 75 lit. a), respectiv art. 77 din Legea nr. 393/2004.
 
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.MUNTEAN ALEXE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
 
·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrincipiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
 
·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaPrimarii sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, soțul său ori rudele sale de gradul I”;
 
            · art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;
 
·  art. 87, alin. (1), lit. d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruiaFuncţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi; […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […]g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată;[…] k)orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”;
 
·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcția de consilier local este incompatibilă cu exercitarea: […]calitații de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”;
 
·  art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;
 
·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;
 
·  art. 46, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia„(1) Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local; (2)Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;
 
·  art. 75, lit. a), b) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia„Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a)soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;
 
·  art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia„(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.
 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

7.644.483

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 25.06.2018