COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 5 funcționari publici

24 mai 2018, 10:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 5 foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:
 
 
1. OLTEANU MARIANA, Funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 decembrie 2004 – 29 mai 2014 a deținut simultan calitatea de funcționar public (inspector) și funcția contractuală de Expert procurări servicii la Unitatea de Management a Proiectului din cadrul aceluiași minister, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
2. MATEI MIHAI, Funcționar public în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării funcției publice de consilier juridic a desfășurat activități remunerate în baza unor contracte de asistență juridică încheiate cu instituții publice, pentru prestarea de activități cu caracter juridic, care sunt în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, potrivit fișei postului.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și ale art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
3. COSTEA VALENTIN, Consilier în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Județean Călărași-Centrul Local Lehliu Gară
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcţiei publice de consilier a intervenit în procesul de gestionare a cererilor unice de plată pe suprafaţă depuse de către mama și de către fiica acestuia.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011.
 
  &nb