COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 persoane cu funcție de conducere din sistemul medical

14 martie 2018, 15:00


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a două persoane cu funcție de conducere din sistemul medical (doi foști manageri de spital), după cum urmează: 

 

 

    1. DIMULESCU DOINA-RUXANDRA, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenţă "Elias" din Bucureşti

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 07 decembrie 2010 – 14 august 2014, simultan cu deținerea funcţiei de manager al Spitalului Universitar de Urgenţă "Elias", a desfăşurat activităţi medicale ca persoană fizică autorizată la Clinica Academică - S.C. Medical Prestige S.R.L. Bucureşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin.(1), lit. a) din Legea 95/2006.

 

    2. CIRCO IONEL, fost manager al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, judeţul Hunedoara

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 16 ianuarie 2012 – 01 decembrie 2013, a deținut și exercitat simultan funcţia de manager al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, și pe cea de medic specialist pneumolog în cadrul CMA Dr. Udrescu, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin.(1), lit. a) din Legea 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea 95/2006, potrivit căruia Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6)”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018