C O M U N I C A T – PREVENT a analizat 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 5,3 miliarde euro

18 ianuarie 2018, 11:50

C O M U N I C A T – PREVENT a analizat 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 5,3 miliarde euro

Rezultate

În ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT,  în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).

Totodată, PREVENT a emis în această perioadă opt avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice. Valoarea totală a contractelor pentru care sistemul PREVENT a emis cele opt avertismente de integritate (pentru potențiale conflicte de interese) se ridică la suma de 10 milioane lei (aprox 2,1 milioane euro).

Astfel, în 7 dintre cele 8 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au eliminat cauzele care generau potențiale conflicte de interese.

Într-un singur caz, Agenția Națională de Integritate a aplicat dispozițiile art. 9 din Legea nr. 184/2016, în sensul declanșării din oficiu a procedurii de evaluare a conflictului de interese după finalizarea procedurii de atribuire prevăzută de cadrul legal în materie.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În alte 28 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.

Dintre cele 8.896 de proceduri analizate, 4% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 36.568 contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare 1.430 de autorități contractante, 8.570 de operatori economici și 132.619 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT în acest interval de timp a fost de 2,67 miliarde lei (aprox. 573 milioane euro) iar procedura cu cea mai scăzută valoare a fost de 346 lei (aprox. 74 euro).