C O M U N I C A T – PREVENT a analizat 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 5,3 miliarde euro

18 ianuarie 2018, 11:50

C O M U N I C A T – PREVENT a analizat 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 5,3 miliarde euro

Rezultate

În ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Națională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT,  în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 8.896 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).

Totodată, PREVENT a emis în această perioadă opt avertismente de integritate în ceea ce privește posibile încălcări ale legislației privind conflictul de interese în achiziții publice. Valoarea totală a contractelor pentru care sistemul PREVENT a emis cele opt avertismente de integritate (pentru potențiale conflicte de interese) se ridică la suma de 10 milioane lei (aprox 2,1 milioane euro).

Astfel, în 7 dintre cele 8 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au eliminat cauzele care generau potențiale conflicte de interese.

Într-un singur caz, Agenția Națională de Integritate a aplicat dispozițiile art. 9 din Legea nr. 184/2016, în sensul declanșării din oficiu a procedurii de evaluare a conflictului de interese după finalizarea procedurii de atribuire prevăzută de cadrul legal în materie.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În alte 28 de situații, ANI a notificat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma activității de analiză a PREVENT.

Dintre cele 8.896 de proceduri analizate, 4% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 36.568 contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare 1.430 de autorități contractante, 8.570 de operatori economici și 132.619 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.

Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT în acest interval de timp a fost de 2,67 miliarde lei (aprox. 573 milioane euro) iar procedura cu cea mai scăzută valoare a fost de 346 lei (aprox. 74 euro).

Clarificări acordate persoanelor interesate

Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 300 de clarificări cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitărilor se referă la completarea incorectă a câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, necompletarea altor formulare relevante, lipsa ofertanților etc.

Ce este și cum funcționează sistemul PREVENT

Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Concret, acest mecanism de prevenție presupune analizarea datelor și a informațiilor introduse în formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorității contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Național al Registrului Comerțului - ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – DEPABD).

Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate realiza, în mod automat, prezumtivele relații ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă și persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanți în cadrul procedurilor de achiziție inițiate de către o autoritate contractantă.

În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate iar autoritatea contractantă trebuie sa ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT.

Mai multe detalii despre sistemul PREVENT pot fi consultate la secțiunea dedicată din pagina de Internet a Agenției Naționale de Integritate la adresa https://www.integritate.eu/prevent.aspx

 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018