COMUNICAT DE PRESĂ AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE INTEGRITATE

14 decembrie 2017, 16:20

Consiliul Național de Integritate a luat act cu îngrijorare de modificările aduse recent Legii nr. 176/2010, de către Camera Deputaților.

Ne exprimăm convingerea că la dezbaterea parlamentară de la Senat, Cameră decizională, noua reglementare va fi pusă în acord cu cerințele Mecanismului de Cooperare și Verificare și ale deciziilor Curții Constituționale, astfel încât să fie aplicată în continuare Condiționalitatea 2 din Decizia Comisiei Europene din 13.12.2006, potrivit cătreia legislația română privind Agenția Națională de Integritate trebuie să prevadă emiterea de hotărâri cu caracter obligatoiu, pe baza cărora pot fi aplicate sancțiuni disuasive.

CONSILIUL NAȚIONAL DE INTEGRITATE