Comunicat Network for Integrity – Agenția Națională de Integritate / Press release Network for Integrity – National Integrity Agency

11 decembrie 2017, 09:35

logo_eng_rvb

LogotipANI_80x25mm_PtrA4.wmf

logo_fr_rvb

  

11 decembrie 2017

 

Rețeaua pentru Integritate

Comunicat de presă

Ziua Internațională Anticorupție

Rețeaua pentru Integritate urează bun-venit unui nou membru

 

Cu ocazia zilei de 9 decembrie 2017, data aniversară de adoptare a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003 de la Mérida, Ziua Internațională Anticorupție reprezintă o bună oportunitate de a crește nivelul de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la consecințele corupției. Conform Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, peste 2.600 de miliarde de dolari sunt deturnate în fiecare an.

În contextul în care Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, ajutat de alți 96 parteneri media, a publicat “Paradise Papers”, în data de 5 noiembrie 2017, în plină desfășurare a cazului “Lava Jato” din Brazilia, la un an de la punerea sub acuzare a președintelui Republicii Korea și la un an și jumătate de la lansarea “Panama Papers”, amintind doar câteva exemple, lupta împotriva corupției rămâne o problemă stringentă în toată lumea.

În toate aceste cazuri, înalți demnitari au fost implicați. La nivel global, integritatea demnitarilor și a funcționarilor publici, a devenit o chestiune cheie în societate. Transparența, etica în viața publică și răspunderea oficialilor reprezintă un subiect ce implică mari așteptări din partea cetățenilor.

În acest context, la un an de la înființarea Rețelei pentru Integritate (Network for Integrity), la Paris, în data de 9 decembrie 2016, din care Agenția Națională de Integritate face parte în calitate de membru fondator, Rețeaua își reafirmă angajamentul de a lupta împotriva corupției și de a promova integritatea, etica și transparența în viața publică.

În această zi, cei 13 membrii fondatori sunt încântați să ureze bun-venit în Rețea a unei noi instituții independente, Comisia de Etică pentru Înalți Oficiali a Armeniei și împreună reafirmă dorința de a împărtăși bunele practici și de a coopera, pentru a înfrunta mai bine provocările generate de fenomenul corupției, la nivel local, național, regional și internațional.

Pentru mai multe informații despre Rețea:

Rețeaua de Integritate este o inițiativă internațională compusă din 14 instituții independente, care au misiunea comună de a promova etica, transparența și integritatea în sectorul public. Bazându-se pe schimbul de experiențe și pe cooperarea tehnică, Rețeaua permite membrilor săi să discute într-o manieră liberă probleme referitoare la activitățile curente și să găsească la nivelul omologilor, soluții pentru provocările pe care le au de înfruntat.

Pagina de Internet: www.networkforintegrity.org

Twitter: @work4integrity

Email: secretariat@networkforintegrity.org

 

 

 

 

logo_eng_rvb

LogotipANI_80x25mm_PtrA4.wmf

logo_fr_rvb

 

11 December, 2017

 

Network for Integrity

Press Release

International Anti-Corruption Day

The Network for Integrity welcomes a new member

 

On 9 December 2017, the anniversary of the adoption of the United Nations Convention against Corruption in 2003 in Mérida, the international anti-corruption day is an opportunity to raise citizens’ awareness of the consequences of corruption. According to the United Nations Development Program, over 2.6 trillion dollars are diverted every year.

While the International Consortium of Investigative Journalists along with 96 media partners released the “Paradise Papers”, on 5 November 2017, in the middle of the “Lava Jato” case in Brazil, one year after the impeachment of the president of the Republic of Korea, one year and a half after the “Panama Papers”, to name just a few examples, the fight against corruption remains a major issue around the world.

In these cases, high-ranking public officials were implicated. All over the world, the integrity of public officials has become a key issue in societies. Transparency, ethics in public life and accountability of public officials are today the subject of high expectations on the part of citizens.

In this context, one year after its creation on 9 December 2016, the Network for Integrity, where the National Integrity Agency is a founding member, reaffirms its commitment to fighting corruption and promoting integrity, ethics and transparency in public life.

On this day, the 13 founding members are pleased to welcome to the Network a new independent institution, the Commission on Ethics for High Ranking Officials of Armenia, and together they reiterate their willingness to share their good practices and cooperate to better address the challenges posed by corruption at the local, national, regional and international levels.

For more information about the Network:

The Network for Integrity is an international initiative composed of 14 independent institutions which share missions relating to the promotion of ethics, transparency and integrity in the public sector. Based on the sharing of experiences and technical cooperation, the Network allows its members to discuss freely matters pertaining to their everyday activities and to find in their counterparts the solutions to challenges they face.

Website: www.networkforintegrity.org

Twitter: @work4integrity

Email : secretariat@networkforintegrity.org


Related news: Back

7.644.483

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 25.06.2018