COMUNICAT - Precizări cu privire la propunerea de modificare a Legii nr. 176/2010

8 decembrie 2017, 15:45

Având în vedere solicitările adresate de către mai multe organizații mass-media cu privire la potențialele efecte ale adoptării propunerii de modificare a Legii nr. 176/2010 cu amendamentele admise în Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, Agenția Națională de Integritate face următoarele precizări:

            Amendamentul adoptat în Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților prevede faptul că destituirea din funcție a persoanelor față de care s-a constatat un incident de integritate (incompatibilitate sau conflict de interese) să poată fi realizată numai din funcția ori demnitatea publică în care a existat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate (art. 25, alin. 2 din Legea nr. 176/2010).

Astfel, soluția preconizată de această modificare legislativă va avea ca efect diminuarea până la eliminare a sancțiunilor care decurg din încălcarea regimului conflictelor de interese și al incompatibilităților, astfel:

-          Funcționarul sau demnitarul va putea ocupa aceeași funcție care a generat incompatibilitatea ori conflictul de interese, precum și orice altă funcție, acest lucru fiind posibil prin încetarea interdicțiilor, fiind încălcat astfel principiul neretroactivității deciziilor Curții Constituționale și a legii civile;

-          Se instituie posibilitatea de rotire în funcțiile publice a persoanelor care au încălcat regimul juridic al incompatibilităților sau al conflictului de interese, contrar dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr. 418/2014.

Concret, modificarea art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 ar putea da naștere la următoarele situații juridice:

Speță

Consecințe în actuala reglementare

Consecințe în reglementarea propusă

Un primar s-a aflat în incompatibilitate în mandatul 2012-2016, iar în timpul evaluării efectuate de ANI obține un alt mandat de primar sau un mandat de parlamentar.

Sancțiunile prevăzute de Legea 176/2010 se aplică la momentul rămânerii definitive a raportului de evaluare, mandatul 2016-2020 urmând să înceteze de drept.

 

De la acest moment începe să curgă și interdicția de 3 ani de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică prevăzută de lege.

Sancțiunile prevăzute de Legea 176/2010 nu pot fi aplicate dacă raportul de evaluare devine definitiv după expirarea a 3 ani de la finalizarea mandatului în care s-a aflat în stare de incompatibilitate (situație des întâlnită în practică).

 

Implicit, nici interdicția de 3 ani nu mai poate fi aplicată.

Un parlamentar s-a aflat în situație de incompatibilitate în mandatul 2012-2016, iar până la rămânerea definitivă a raportului de evaluare acesta a obținut un alt mandat de parlamentar sau un mandat de ales local.

Sancțiunile se aplică la momentul rămânerii definitive a raportului de evaluare, și anume este încetat de drept mandatul 2016-2020 și de la acel moment începe să curgă și interdicția de 3 ani prevăzută de lege.

Sancțiunile nu mai pot fi aplicate pentru noul mandat, întrucât persoana respectivă se află în exercitarea altui mandat eligibil decât cel în care s-a aflat în stare de incompatibilitate.

 

            Având în vedere considerentele de mai sus, Agenția Națională de Integritate nu susține adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 176/2010, aceasta fiind contrară Deciziei Curții Constituționale nr. 418/2014 și Deciziei Curții Constituționale nr. 81/2013, precum și recomandărilor adresate de Comisia Europeană prin rapoartele Mecanismului de Cooperare și Verificare.

 

Agenția Națională de Integritate


Related news: Back

7.644.483

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 25.06.2018