COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 2 foști și actuali funcţionari publici

22 noiembrie 2017, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a doi foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:

        

1.  DRAGNEA ELENA DANIELA, fost consilier în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 23 martie 2009 – 01 iunie 2013, concomitent cu deținerea funcției publice de consilier, a avut relații de muncă/contractuale cu S.C. Euromedic România S.R.L. (furnizor de servicii medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate), încălcând astfel dispozițiile art. 317, alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

    2. DUMITRU FLORIAN, consilier al departamentului Urbanism în cadrul Primăriei Curtea de Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 martie 2011 – 31 decembrie 2015, simultan cu deținerea funcției publice de consilier în amenajarea teritoriului din cadrul compartimentului Urbanism, a exercitat activități specifice calității de expert tehnic judiciar activ, în calitate de persoană fizică autorizată, încălcând astfel prevederile art. 96, teza II din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

· art. 96, teza II din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ”(…) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

· art. 317, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.483

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 25.06.2018