COMUNICAT - Incompatibilitate – 4 funcţionari publici

6 noiembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici, după cum urmează:

 

           1.  VIZITIU MIHAI DUMITRU, funcționar public de conducere (inspector șef adjunct) în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov

INCOMPATIBILITATE

În perioada deținerii funcției publice de conducere a candidat pentru o funcție de demnitate publică (funcția de primar al comunei Balotești) la alegerile locale din anul 2016, fără să fi încetat raporturile sale de serviciu, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, coroborate cu dispozițiile art. 32 din Legea nr. 176/2010 și art. 115 din Legea nr. 161/2003.

    2. MANOLIU MIRELA, funcționar public (consilier) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie 2010 – 02 decembrie 2015 a deținut simultan               calitatea de funcționar public și o funcție contractuală (specialist achiziții) în cadrul unei instituții publice - Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.