COMUNICAT - Avere nejustificată – ZOTOI VIRGILIU BOGDAN, funcționar public cu statut special de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila

3 noiembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 135.988 Lei, între averea dobândită și veniturile realizate de către ZOTOI VIRGILIU BOGDAN în perioada exercitării funcției publice.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Galați, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției de către ZOTOI VIRGILIU BOGDAN.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative. ZOTOI VIRGILIU BOGDAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE