COMUNICAT - Incompatibilitate – 3 aleși locali

18 octombrie 2017, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei aleși locali, după cum urmează:

 

        1.  DOBRIȚA CONSTANTIN, primar al comunei Mihăești, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iunie 2012 – 21 februarie 2014, a deținut și a exercitat funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Dobrița N. Constantin Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

           2.  BÂRLĂDEANU TĂNASE, actual consilier local și fost viceprimar al orașului Berești, județul Galați

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 octombrie 2014 – 30 octombrie 2015, a exercitat funcția de viceprimar și a deținut calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Liceului Tehnoligic ”Paul Bujor” din Berești, județul Galați, încălcând astfel dispozițiile art. 87 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

       3.  MIHUȚ ADRIAN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Margău, județul Cluj, pentru mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020

INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 aprilie 2013 – 10 iunie 2017, a exercitat simultan funcția de consilier local și cea de membru și calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C Ocolul Silvic Mărgău SRL, societate care are asociat unic Asociația ,,Vlădeasa Apuseni’’, la care Consiliul local este asociat și membru fondator, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d), art. 91, alin. (1), teza l, alin. (3), teza l și alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIHUȚ ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu: […] lit d) funcţia de […] membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […] lit g) calitatea de comerciant persoană fizică […]”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu […] funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”;

 

·  art. 91, alin. (1), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului”;

 

 · art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”;

 

·  art. 91, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „În situația  în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una dintre cele doua funcții incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite ordin prin care se constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrative-teritoriale.Orice persoană poate sesiza secretarul unității administrativ-teritoriale”.

 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

                           AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018