COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 2 funcţionari publici

5 octombrie 2017, 15:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a doi funcționari publici, după cum urmează:

 

          1.  BRATU ADRIAN, Director General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 București

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 octombrie 2012 – 20 februarie 2013, a deținut simultan funcția publică de director general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 București și calitatea de membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societăți Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”CFR - Marfă” S.A.

 

De asemenea, în perioada 11 octombrie 2012 – 28 septembrie 2016, a deținut simultan funcția publică de director general al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 București și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public București (A.D.P.B) S.A.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c)  din Legea nr. 161/2003.

    2. BOȚILĂ MARIAN, secretar al Unității Administrativ Teritoriale Orșova, județul Mehedinți

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcției publice de secretar al Unității Administrativ Teritoriale Orșova, județul Mehedinți, a participat la luarea deciziei prin avizarea pentru legalitate a unor Hotărâri în baza cărora au fost încheiate o serie de contracte de asistență juridică în valoare totală de 110.200 lei cu Cabinetul de Avocat al soției sale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BRATU ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”;

·  art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „ (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: […] lit. c) in cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018