COMUNICAT Incompatibilitate – 2 șefi de secție

7 iulie 2017, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi șefi de secție (un șef secție actual și un fost șef secție), după cum urmează:

 

    1. BĂLĂȘOIU VASILE, șef secție la Secția Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, județul Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 mai 2006 – 21 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de șef Secție Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu și funcția de administrator în cadrul S.C. Uromed Cab S.R.L., având ca obiect principal de activitate „activități de asistență medicală specializată”, încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborat cu art. 185, alin. (15) din Legea 95/2006.

    2. MIHĂILESCU SOFIA, fost medic șef secție Pediatrie în cadrul Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 ianuarie 2012 – 30 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de medic șef secție pediatrie a Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, județul Prahova cu funcția de administrator în cadrul S.C. Softmed Clinic S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) și lit. g) coroborate cu cele ale art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 178, alin. (1), lit. b) și lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] lit. b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate, […] lit. g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

·  art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018