COMUNICAT - Incompatibilitate - NICOLAE BOGDAN, șef al Secției de Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, judeţul Sălaj

10 mai 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că NICOLAE BOGDAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 14 august 2007 – 28 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de medic Șef Șecție Neurologie din cadul Spitalului Județean de Urgență Zalău, judeţul Sălaj, și funcția de administrator al Policlinicii Doctor Bogdan S.R.L.

  

            Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:            […] c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”, precum şi dispozițiile art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NICOLAE BOGDAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […]  starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018