COMUNICAT - Conflict de interese administrativ - BOBOCEA OTILIA FLORENTINA, secretar al Unității Administrativ Teritoriale Babadag, orașul Tulcea

9 mai 2017, 12:00

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către BOBOCEA OTILIA FLORENTINA, secretar al Unității Administrativ Teritoriale Babadag, orașul Tulcea.

 

În perioada exercitării funcției publice de secretar al Unității Administrativ Teritoriale Babadag, județul Tulcea, BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a avizat pentru legalitate, în anul 2012, o Dispoziție prin care s-a revocat o altă Dispoziție emisă de către primarul orașului Babadag, prin care persoana evaluată fusese sancționată.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003  potrivit cărora: art.79, alin. (1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: lit. c) „interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”; art.79, alin. (2) „În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BOBOCEA OTILIA FLORENTINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demniății, funcției sau activității respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018