COMUNICAT - Conflict de interese penal - STRENC ALEXANDRU CRISTIAN, fost director general adjunct al O.S.I.M.

4 mai 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor privind  posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către STRENC ALEXANDRU CRISTIAN, fost director general adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

 

Persoana evaluată, în calitate de director general adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu atribuții de director general, a semnat contractul individual de muncă în baza căruia fiul său a ocupat funcția de examinator de stat de specialitate.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6 – București în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către STRENC ALEXANDRU CRISTIAN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1)  din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018