COMUNICAT - Incompatibilitate – 2 angajați cu funcții de conducere din sistemul medical

12 aprilie 2017, 16:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi angajați cu funcții de conducere în sistemul medical, după cum urmează:

 

1. FEHER ISTVAN, Șef serviciu Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 noiembrie 2010 – 30 mai 2016, întrucât a deținut simultan funcția de Șef serviciu anatomie patologică în cadrul Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc și calitatea de administrator al S.C. Imuno Histocit S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 185, alin. (15) din același act normativ.

2. VĂCARU EUGENIA MARIA CARMEN, Șef secție Medicină internă în cadrul Spitalului Municipal “Caritas” Roșiorii de Vede

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 aprilie 2012 – 27 decembrie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de Șef secție Medicină internă în cadrul Spitalul Municipal “Caritas” Roșiorii de Vede și calitatea de administrator al S.C. „Carma Med” S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 raportat la art. 185, alin. (15) din același act normativ.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:


            -     art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”;

 

-          art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

Persoana […] față de care s-a constatat […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.  

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018